Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van Reyrink Groep heeft als doelstelling om binnen de afgesproken randvoorwaarden van kwaliteit, tijd en geld, optimale producten te leveren voor onze opdrachtgevers. Hierbij gelden de van toepassing zijnde wettelijke regels en richtlijnen en de vooraf gestelde eisen, zoals die onder andere in het managementsysteem zijn vastgelegd. Reyrink Groep is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO9001, hiermee wordt bevestigd dat we continu bezig zijn met kwaliteit en verbetering hiervan.

Reyrink Groep streeft een perfecte uitvoering van projecten na. Zowel voor haar opdrachtgevers als voor haar medewerkers, leveranciers, onderaannemers en alle mogelijke andere stakeholders. Voor een juiste uitvoering van projecten worden de factoren materieel, mensen en vakkennis in de goede verhouding gebundeld en beschikbaar gesteld.

Bij Reyrink Groep is een goede samenwerking het begin van een goede duurzame relatie.

DUURZAAMHEID IN ALLE ASPECTEN

KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
MENS
PROJECTEN