Mens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt voor Reyrink Groep in dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke rol. Op een aantal vlakken is het reeds een vanzelfsprekend onderdeel van de manier waarop wij ondernemen. Daarnaast wordt op een aantal vlakken actief gewerkt aan verbetering.

Respect voor mens, natuur en milieu vormt het uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Dat betekent dat wij goed omgaan met de veiligheid en het welzijn van ons eigen personeel, maar ook oog hebben voor de rechten en het welzijn van mensen die voor onze partners en leveranciers werken.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Een groot deel van je leven investeer je in je werk. Plezier in je werk is dan ook een primaire voorwaarde voor een langdurige relatie. Door samenwerking en collegialiteit creëren we een omgeving die vertrouwen geeft om samen tot mooie resultaten te komen. Je hebt uitstekende arbeidsvoorwaarden en in het personeelsbeleid staat de werknemer centraal. Dit uit zich ook in het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden, zodat jij in de toekomst nog steeds uitdaging ziet in je carrière bij Reyrink Groep.

Erkend leerbedrijf

Binnen Reyrink Groep hebben wij diverse erkende leermeesters. Hiermede kunnen wij jonge mensen vloeiend laten instromen in verschillende disciplines. Onder begeleiding van een ervaren medewerker leren ze de fijne kneepjes van het vak. Dit coaching traject houdt niet op na afronding van het werk-leertraject. Naast praktische scholing zijn er ook meer theoretische ontwikkelingsmogelijkheden. Door het aanbieden van cursus-, trainings- en opleidingsmogelijkheden kan eenieder zichzelf blijven ontwikkelen.

Social Return on Investment (SROI)

Social return is nauw verwant aan MVO. Social return betekent dat wij bij opdrachten van overheid en semi-overheid in de uitvoering van de opdracht werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na gunning wordt invulling gezocht voor de social returndoelstelling.

Willen is kunnen! Wij zien een meerwaarde in mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Binnen Reyrink Groep zien wij voor jou bij ons voldoende mogelijkheden voor een baan of leerplek.

DUURZAAMHEID IN ALLE ASPECTEN

KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
MENS
PROJECTEN