Project Description

Ter plaatse van het bestaande spuicomplex in Den Oever zijn door FL de bouwkuipen voor de pomp- en spuigroepen (nat) ontgraven. Voor het vergroten van de waterafvoer bouwt de combinatie Levvel in den Oever een extra spuimiddel. Aan weerszijden van het bestaande spuicomplex worden gemalen gerealiseerd met ieder drie pompen. Met deze maatregel is de waterafvoercapaciteit op de Afsluitdijk tot 2050 gewaarborgd.

Het project

Het project Afsluitdijk heeft als opgave de Afsluitdijk gereed te maken voor de toekomst op het gebied van waterveiligheid en waterafvoer. De afsluitdijk word versterkt op zowel het dijklichaam als de civieltechnische kunstwerken. Daarnaast wordt de afvoercapaciteit in Den Oever uitgebreid. Voor de waterveiligheid wordt het dijklichaam buitenwaard versterkt en de kruin verhoogd. Voor het onderwatertalud is door Levvel een betonnen element ontwikkeld ook wel bekend als ‘Levvel Blocs’. Het boventalud wordt bekleed met zetsteen. En tussen het boven- en ondertalud komt het fietspad te liggen.

Tot de scope behoort tevens een nieuwe Keersluis in Den Oever en Kornwerderzand en het verbeteren van de A7 door herinrichting van de bestaande wegen.