Project Description

Meer dan tien jaar liet een definitief akkoord op zich wachten. Nu is het dan zover dat Havenbedrijf Moerdijk aan de slag kan met de ontwikkeling van het nieuwe Logistiek Park Moerdijk. In opdracht van Port of Moerdijk hebben FL & Reyrink, in januari 2021, een start gemaakt met het bouwrijp maken van het toekomstige bedrijventerrein.

Logistiek Park Moerdijk biedt ruimte voor grootschalige opslag en distributie en voor value added logistics. Naar verwachting zullen de eerste bedrijven zich in 2021 op het logistiek park vestigen.

De komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is goed nieuws voor het havenbedrijf. Het betekent niet alleen een uitbreiding van ons haven- en industriegebied. Ook krijgt Moerdijk als multimodaal knooppunt een stevige impuls. Er is lang gewacht op groen licht, maar in september 2020 gaf de Raad van State toestemming.

Ideale ligging

LPM is gepland pal naast het haventerrein en knooppunt Klaverpolder (A16/A17). Een bedrijventerrein van zo’n 200 hectare groot waarvan 140 hectare uitgeefbaar is speciaal voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door assemblage- of montagewerkzaamheden. De locatie is multimodaal ontsloten via de weg, het spoor en het water. Op het LPM zijn kavels gepland voor bedrijven van 5 hectare en groter. Voor havengerelateerde logistiek kunnen ook kavels beschikbaar komen die kleiner zijn.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe Logistiek Park Moerdijk.