Project Description

Het project ‘Renovatie Kromhoutpark’ bestaat in het kort uit het vervangen van de folie constructie in de vijver. Daarnaast wil de gemeente Tilburg de vijver ook verduurzamen door deze te voeden met hemelwater.

Een circulair en toekomstbestendig Kromhoutpark

Via een nieuw aangelegde Blauwe Ader Verbinding met een overstortvoorziening hebben wij de basis gelegd voor het verduurzamen van de vijver. Zo is het mogelijk om de vijver in de toekomst te voeden met hemelwater.

Ook het stimuleren van de biodiversiteit en ecologie is een aandachtspunt. De aanwezige bamboe rondom de vijver gaf overlast in de omgeving en is verwijderd. Het aanplanten van de nieuwe bomen en (water)planten maakt het park weer geschikt en aantrekkelijk voor de flora en fauna.
Vrijwel alle vrijkomende grondstoffen en materialen worden hergebruikt binnen het project, waardoor transporten – en dus hinder voor de omgeving – voorkomen is.
Naast hergebruik speelt ook het toepassen van nieuwe duurzame materialen een hoofdrol. Zo hebben wij de oeverbeschoeiing van het eiland vervangen door kunststof damwandenplanken. Naast deze innovatieve toepassing, zijn deze kunststof planken ook duurzamer dan de bekende stalen damwandplanken. Het kunststof bestaat bijna helemaal uit gerecycled plastic en bij de productie wordt bijna 95% minder CO2 uitgestoten.

Na oplevering heeft Reyrink het meerjarig onderhoud van de gerealiseerde groenvoorzieningen. Van Esch, onderdeel van de groep, neemt de komende jaren de zorg over dit onderhoud.

Ontwerp en voorbereiding: juni 2020 – september 2020
Periode uitvoering: september 2020 – februari 2021
Contract: UAV-GC