Duurzaamheid

Veiliger, mobieler, duurzamer, mooier en schoner

Vanuit haar ambitie maakt Reyrink Groep de omgeving waarin ze acteert:

  • Veiliger: bijvoorbeeld door bescherming tegen de stijgende waterspiegel

  • Mobieler: levert een bijdrage aan de creatie van logistieke oplossingen voor (water)wegen en spoor

  • Duurzamer: bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan circulaire oplossingen, van afvalstoffen naar bouwstoffen
  • Mooier: door aanleg van parken en natuurterreinen

  • Schoner: door het verwijderen van (bodem)verontreinigingen uit onze leefomgeving

VAN AFVAL NAAR BOUWSTOF

Circulair bouwen zit in onze genen. Het is heel belangrijk om niet meer lineair van bouwstof naar afval te denken, maar circulair van afval naar bouwstof…

Lees meer

Reyrink Groep creëert in de bouwketen waarde en is van toegevoegde waarde. Reyrink Groep is een solide en professionele samenwerkingspartner. Het gezamenlijke belang prevaleert boven het individuele belang. Het perspectief van de opdrachtgever is bepalend bij de uitvoering van projecten. De organisatiestructuur is plat, heeft korte lijnen in de besluitvorming, is flexibel en heeft een grote executiekracht. Voor Reyrink Groep is het welzijn van medewerkers een belangrijk uitgangspunt. De werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de omgeving waarin wordt geacteerd.

Vanuit haar ambitie maakt Reyrink Groep de omgeving waarin ze acteert: veiliger, mobieler, duurzamer, mooier en schoner. Daarnaast is er de ambitie om activiteiten op een duurzame en transparante wijze te voeren. Projecten worden uitgevoerd waarbij drie invalshoeken samenkomen tot een gezamenlijk perspectief, te weten; het perspectief van de markt, het project moet een bijdrage leveren aan het rendement van Reyrink Groep, en de activiteiten moeten maatschappelijk verantwoord zijn.

DUURZAAMHEID IN ALLE ASPECTEN

KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
MENS
PROJECTEN