Sponsoring

Reyrink Groep is regionaal maatschappelijk betrokken. Vanuit deze gedachte ondersteunen wij diverse regionale evenementen, verenigingen en stichtingen. Met de inzet van sponsoring richt Reyrink Groep zich op structurele samenwerking. Een succesvolle samenwerking voor beide partijen die verder gaat dan alleen het beschikbaar stellen van financiële middelen. Actieve betrokkenheid bij de sociale omgeving is een belangrijk speerpunt van Reyrink Groep.

Reyrink Groep sponsort initiatieven op het gebied van sportsponsoring, cultuursponsoring, event-sponsoring, en lokale maatschappelijke projecten. Voor aanvragen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@reyrink.nl.

Neem contact met ons op

Intents Festival

Karnaval Festival

EDN Blubberrun

Elastiek

SUP Racing

Reyrink springkussen