Project Description

In opdracht van de gemeente Oisterwijk voert Reyrink op het KVL terrein een grootschalige bodemsanering uit Op dit 11 hectare groot terrein was voorheen ooit de grootste leerfabriek van Europa gevestigd. Door jarenlang gebruik was de grond integraal verontreinigd geraakt met chroom. Daarnaast waren verontreinigingen aanwezig met minerale olie en vluchtige aromaten. Het gehele KVL terrein wordt momenteel ontwikkeld. Oude gebouwen krijgen nieuwe functies en nieuwe woningen worden gebouwd.

De sanering is sinds 2015 in uitvoering. De sloopwerkzaamheden, waaronder de sloop van waterbassins en funderingen, zijn reeds afgerond. Aansluitend zijn/worden de verontreinigingen op conventionele wijze gesaneerd. Een groot deel van de ontgraven verontreinigde grond is na immobilisatie hergebruikt buiten de saneringslocatie. De vrijkomende verontreinigde grond, wordt na immobilisatie hergebruikt buiten de saneringslocatie. In totaal zal uiteindelijk op deze wijze 80.000 – 100.000 ton verontreinigde grond na immobilisatie op duurzame wijze zijn hergebruikt. Daarnaast is met een pump&treat maatregel het grondwater gesaneerd. De toekomstige bewoners zullen gaan wonen op schone grond.