Project Description

Het was een hele uitdaging om in het midden van een woonwijk de aanwezige bodemverontreiniging aan te pakken. Na het sloopwerk van de bovenbouw is FL gestart met het zuiveren van het vervuilde grondwater en het saneren van de grond tot 5 meter onder het maaiveld niveau.