Project Description

In de gemeente Kampen wordt een voormalig akkerland omgetoverd tot het nieuwe dorp ‘Reeve’. Door de aanleg van het Reevediep is ruimte ontstaan voor de realisatie van totaal 600 woningen. In deze eerste fase wordt het ‘Eiland’ en het ‘Dorp’ bouwrijp gemaakt voor de bouw van circa 140 woningen.

We maken een klimaatdijk, nieuwe waterpartijen, terreinophogingen, leggen de gehele riolering en wegverhardingen. Ook het realiseren van kades met stalen en houten damwanden en aanlegsteigers behoort tot de scope van dit project.

Kortom een prachtig en divers project om aan te werken.

Ontwerpschets: The Citadel Company