Project Description

DIJKEN VERSTERKEN KAN VOORTAAN OOK MET DUNNERE DAMWANDEN

Spectaculaire beelden leverde het op: de full scale damwandproef bij Eemdijk. De resultaten van de proef bevestigen het vermoeden: als een stalen damwand in de dijk nodig is, kan dit tot wel 30 procent goedkoper dan eerder gedacht. Ook wordt fors bespaard op de CO2-uitstoot en ondervinden omwonenden minder overlast.

Door het uitvoeren van deze damwandproef is het controleerbaar of de huidige rekenmodellen overeenkomen met de situatie in de praktijk. En wellicht aangescherpt worden voor in de toekomst.

In de Project Overstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken. Methodes worden waar mogelijk direct ingezet als pilot in zogenaamde referentieprojecten.

De damwandproef bestaat uit een aangelegde proefdijk bestaande uit een dijk met damwand (blauwe dijk) en een dijk zonder damwand (groene dijk). Op deze wijze krijgt met inzicht in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in de dijk. Tijdens de proef heeft er continue monitoring plaatsgevonden. Naast deze proef zijn er ook een aantal kleinere proeven uitgevoerd op de sterkte van onderdelen van damwand.

Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma.