Project Description

In opdracht van een internationaal adviesbureau voert sinds 2014 Biosoil Europe op het terrein van een petrochemisch bedrijf in Noord Frankrijk een omvangrijke drijflaagsanering uit. De drijflaag is verspreid over een oppervlak van enkele hectaren. De laagdikte van de drijflaag is maximaal 2 meter waarbij de grondwaterstand dagelijks sterk varieert onder invloed van de getijde werking (tussen 30 en 150 centimeter) De verontreinigingen zijn ontstaan bij de activiteiten van de voormalige raffinaderij en zijn aangetroffen op zowel het industrieel terrein als onder de aangrenzende woonwijk.

Momenteel is een grootschalig modulair drijflaagverwijderingssysteem operationeel, waarbij speciale lucht gestuurde ATEX pompen de benzine in de filters afpompen. Het verbindend leidingwerk van het saneringssysteem is ondergronds aangebracht waarbij de doorgaande weg en diverse sporen en ondergrondse olieleidingen worden gekruist. De opgepompte olie wordt met een hoog rendement gescheiden van het mee gepompte grondwater. Binnen het proces zijn verschillende scheidingsstappen ingezet om de scheiding op effectieve en duurzame wijze en conform de geldende veiligheidsregels (ATEX) te realiseren.

De modulair opgebouwde zuiveringsinstallatie bestaat uit systemen voor het afscheiden van de olie, bioreactoren en slibbehandelingsinstallatie. Hiermee wordt de olie teruggewonnen en worden de verontreinigingen zoals BTEX, minerale oliën en ETBE/MTBE verwijderd. Ook voor de afgasreiniging wordt een biologisch systeem toegepast.

Het gezuiverde grondwater wordt volledig geloosd op de nabijgelegen rivier. Het verzamelde olieproduct (<0,5% water) wordt per tankwagen afgevoerd voor hergebruik elders.