Project Description

In 2018 en 2019 gaan we een gedeelte van de openbare ruimte van woonwijk De Elst opnieuw inrichten. Het plan voor herinrichting komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. In een aantal straten van De Elst is de riolering aan vervanging toe. Dat betekent dat straten moeten worden opengebroken en wij een gescheiden rioolstelstel realiseren. Bij een gescheiden stelsel liggen er twee buizen onder de straat: één voor (vies) afvalwater en één voor regenwater. Het vuile water bereikt uiteindelijk de zuiveringsinstallatie, waar het wordt gereinigd. Het schone deel wordt geïnfiltreerd in de bodem of gaat naar het oppervlaktewater. We maken gebruik van deze situatie om de wijk opnieuw in te richten.