Project Description

Op een industriële locatie in Le Mesnil – Saint Denis, ten zuidwesten van Parijs, voeren we op succesvolle wijze een in-situ sanering uit op basis van gestimuleerde anaerobe afbraak. Zowel grond als grondwater zijn verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen. In de kleiige bodem wordt de sanering uitgevoerd aan de hand van directe periodieke injecties van elektrondonor (Percol) in specifieke injectiefilters.

Sinds de aanvang van de sanering in april 2014 is er Gestimuleerde anaerobe afbraak wordt succesvol ingezet op het project in Le Mesnil, noord Frankrijk. In 2014 is begonnen met het inbrengen van Percol. De resultaten waren al snel in de monitoringspeilbuizen waar te nemen. Na herhaaldelijke inbreng van de electrondonor Percol is binnen 2 jaar aantoonbaar de concentratie Perchlooretheen en Trichlooretheen met ruim 90% gereduceerd.
Dit is bijzonder effectief gezien de hele hoge aanvangsconcentraties van ver boven de oplosbaarheid en de extensieve werkwijze.