Project Description

In opdracht van de gemeente Waalwijk hebben wij een grootschalige bodemsanering uitgevoerd. De opgeschoonde percelen zijn inmiddels geschikt voor de uitbreiding van het industriegebied.
Momenteel is de uitbreiding dan ook volop in ontwikkeling.