Project Description

Voor de aanleg van de nieuwe keersluis Limmel heeft FL het sloopwerk van de oude keerschutssluis, het specialistisch grondwerk voor het nieuwe keermiddel en de onderbouw voor de infra van de nieuwe verkeersbrug voor haar rekening genomen.

Enkele bijzonderheden in deze opgave was het borgen van de continuïteit van het scheepvaartverkeer. Het sloopwerk is gerealiseerd zonder volledige stremming van de vaarweg.