Project Description

Voor het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaat FL aan de slag voor het realiseren van een waterberging. De waterberging dient als compensatie voor bestaande bebouwing en te ontwikkelen nieuwbouw.

Doelstelling is het creëren van circa 15.000m2 open water met robuuste verbindingen met het omliggend poldergebied. De waterberging bestaat uit en parkachtige plas met flauwe oevers en natuurlijke vormen.

De waterberging wordt ontwikkeld op braakliggend terrein, waar in het verleden een psychiatrische inrichting heeft gestaan. Deze gebouwen zijn 10 jaar geleden verwijderd met uitzondering van de funderingspalen de ondergrondse infra.