Project Description

Aannemersbedrijf Reyrink B.V. heeft in opdracht van de gemeente Waalre de herinrichting van de Markt te Waalre gerealiseerd.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Verwijderen bestaand vuilwater riool
  • Aanleg gescheiden riool
  • Vervangen van de elementenverharding in de voetpaden en rijbaan.
  • Grondbewerking voor groenvoorziening.

Bij dit project is een omgevingsmanager aangesteld om de communicatie optimaal te laten verlopen. Deze omgevingsmanager heeft gefungeerd als vast aanspreekpunt voor de omgeving. De omgevingsmanager behartigde op deze manier de belangen van de omgeving tijdens het project en heeft gezorgd voor een adequate communicatie met alle belanghebbenden. Op deze manier is het project integraal aangepakt en is er maatwerk geleverd voor de omgeving.