Project Description

De drukke N345 liep dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Dat is nu niet meer het geval. Een westelijke omleiding heeft de leefbaarheid en veiligheid in het dorp Voorst verbeterd.

Een westelijke omleiding om Voorst was de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Met de aanleg van de rondweg en de heringerichte Rijksstraatweg daalt naar verwachting het aantal voertuigen, dat via de Rijkstraatweg dwars door voorst gaan, van gemiddeld 14.000 voertuigen per dag naar 2.500 tot 3.000 voertuigen.

Om te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, zijn er een aantal maatregelen ontworpen. Zo is er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg gerealiseerd.

Respectvol door het landschap
‘Respectvol omgaan met dit bijzondere landschap’ dát was ons uitgangspunt. Niet alleen de rondweg is zorgvuldig ingepast, maar ook de verlaagde ligging waardoor het viaduct van de Enkweg lager kon blijven en het landschap minimaal verstoort.
Zo zijn de pilaren van de kunstwerken als bomen die de brug dragen, in natuurlijk bruingrijs beton. De taludbekleding onder de kunstwerken zijn gelijk aan de klinkers in het dorp en nieuwe rotondes zijn voorzien van beton met houtnerfprint. Tevens is de geleidenrails langs wegen omkleed met hout.

Archeologisch hoogstandje
In dit project is er uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan op de plek van de beoogde rondweg. In totaal 54 proefsleuven met een oppervlakte van circa 4500m². Met een onderzoek van totaal 54 proefsleuven Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.) De resten van aardewerk, steen, bot, metaal en crematieresten hebben informatie gegeven over hoe men in het verleden leefde.

Hoewel de rondweg klaar is, is het archeologisch onderzoek nog in volle gang. Het onderzoeksrapport is naar verwachting uiterlijk 2021 gereed.

Het project is uitgevoerd door aannemerscombinatie Voor-st-uit (F.L. Liebregts / BAM Infra) in opdracht van de Provincie Gelderland.