Project Description

Het verouderde industrieterrein ‘De Mars’ is langzaam getransformeerd in een bruisende stadswijk. Door de jaren heen is er een nieuw stedelijk gebied ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van het plan was de nieuwe jachthaven aan de IJssel, aan de noordzijde van de bestaande IJsselbrug.
FL heeft in opdracht van de gemeente Zutphen de nieuwe Noorderhaven gerealiseerd. De jachthaven heeft een open verbinding met de IJssel en biedt ruimte voor circa 50 ligplaatsen.

Om de haven te realiseren moest de primaire waterkering worden aangepast. Naast deze aanpassing heeft FL de nieuw kade gemaakt, bestaande uit kademuren van damwanden voorzien van een betonnen deksloof met een schil van ambachtelijk metselwerk, passend binnen de architectonische visie.
De werkzaamheden zijn voor een deel uitgevoerd onder NGE-veiligheidscondities en -begeleiding, vanwege aanwezige ‘niet gesprongen explosieven’ en archeologie.

In hooflijnen bestond de scope van FL uit;
• Het aanpassen van de primaire waterkering;
• Het realiseren van de kade;
• Het droog- en nat-ontgraven van het havengebied;
• Het uitvoeren van saneringen;
• Het uitvoeren van NGE- en archeologische onderzoeken
• Inrichting van de kade;