Project Description

Voor de bouw van de eerste circulaire BouwHub is door onze grondleggers het terrein, in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, opgehoogd. De Beelen Groep gaat hier de komende jaren de BouwHub ontwikkelen.

De scope bevatte het lossen, vervoeren en verwerken van ca. 300.000 ton ophoogmateriaal. Door de ligging aan het water is door ons met een overslagkraan het materiaal vanuit schepen gelost.

Amsterdam Logistic Cityhub

De komende jaren verijst de circulaire bouwhub op initiatief van Bouwbedrijf VolkerWessels en sloopbedrijf Beelen op deze locatie. Het terrein is watergebonden waardoor transporten van materiaal en materieel over water mogelijk is. Dit gegeven biedt tevens kansen voor de Metropoolregio van Amsterdam (MRA) om haar binnenstedelijke logistiek duurzaam te optimaliseren en haar CO2 footprint te verlagen.

Zodra de bouw gereed is mogen ook andere partijen, zoals bouwers en toeleveranciers gebruik gaan maken van de faciliteiten. Al met al een prachtig voorbeeld van ketensamenwerking, duurzaamheid en het optimaliseren van bouwlogistiek.