Project Description

Aannemersbedrijf Reyrink B.V. heeft in opdracht van de gemeente Bladel de Realisatie van de Randweg West te Bladel gerealiseerd.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Frezen van de bestaande asfalt constructie
  • Aanbrengen van asfalt
  • Aanleg nieuw infiltratieriool
  • Diverse grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen van een gestorte betonband
  • Vervangen en aanbrengen elementenverharding

Bij dit project is een omgevingsmanager aangesteld om de communicatie optimaal te laten verlopen. Deze omgevingsmanager heeft gefungeerd als aanspreekpunt voor de Gemeente en omgeving. De omgevingsmanager behartigde op deze manier de belangen van de omgeving tijdens het project en heeft gezorgd voor een adequate communicatie met alle belanghebbenden. Op deze manier is het project integraal aangepakt en is er maatwerk geleverd voor de omgeving.