Project Description

Uit inspecties is gebleken dat het noodzakelijk is de bestaande kadeconstructie van de oude haven in Brouwershaven te vervangen.

Voor het vernieuwen van de kadeconstructie is FL door de gemeente Schouwen Duiveland geselecteerd als aannemer. Op basis van Best Value Procurement (BVP) realiseren wij, buiten het toeristenseizoen, een nieuwe kadeconstructie met een gedegen aanpak en zonder risico voor de monumentale omgeving.

Een nieuwe kade met een oude uitstraling

Brouwershaven kenmerkt zich door de karakteristieke historische omgeving. Midden in het centrum ligt de oude haven. De nieuwe kade wordt er dan ook een met een historische uitstraling. Door betonschorten voorzien van basaltmotief voor de stalen damwanden te monteren gaat de nieuwe kademuur weer samen met de historische uitstraling van de omgeving.

Een kans voor duurzame ontwikkelingen

In de voorbereidingsfase zijn ook nieuwe ideeën vanuit de stadvisie geïntegreerd in het ontwerp. Zo is aan de kop van de haven een nieuwe zitplaats aangelegd. Ook wel het haventerras waar bewoners of toeristen kunnen vertoeven en het nieuwe pracht en praal bewonderen.

Waterbodemsanering

Voorafgaand aan het reconstrueren van de kademuren is door FL de waterbodem van de haven gesaneerd conform BRL SIKB 7000, protocol 7003. De verontreinigde baggerspecie die vrij kwam is, via het water, afgevoerd naar een erkend eindverwerker.

Ontwerp en voorbereiding: Maart 2019 – september 2019
Periode uitvoering: Oktober 2019 – april 2020
Contract: Best Value Procurement op basis van UAV