Project Description

Recent is de tweede fase van de in-situ sanering gestart op een industriële site in Cassinetta di Biandronno, Italië. Voor de sanering zijn een ondergronds saneringssysteem en vier saneringscontainers geïnstalleerd. De saneringsapparatuur is gebouwd door Biosoil Europe in de werkplaats in Haghorst. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder leiding van onze Italiaanse collega Antonio Distante. Op de locatie is een complexe mix aan oplosmiddelen aanwezig van onder meer gechloreerde ethenen en chloorbenzenen. De aanpak bestaat uit gestimuleerde anaerobe afbraak, waarbij we een geavanceerde electrodonor inzetten.