Project Description

Aannemersbedrijf Reyrink B.V. heeft in opdracht van Hurks de gebouwen van de voormalige Annenborch aan de Schoolstraat te Rosmalen gesaneerd en gesloopt.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Verwijderen van asbest houdende materialen.
  • Verwijderen van terrein inrichting.
  • Slopen van alle op het terrein aanwezige bebouwing.
  • Mobiel breken van het vrijkomende puin.
  • Afvoeren en verwerken van overige vrijkomende materialen.

Naast bovenstaande sloopwerkzaamheden is Reyrink ook verantwoordelijk voor alle grond- en infrastructurele werkzaamheden op het terrein in het kader van de nieuwbouw werkzaamheden.