Project Description

In opdracht van HVBM Vastgoed is Reyrink Aannemersbedrijf druk bezig met de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een distributiecentrum voor Packagegroup Moonen te Weert.

De opdrachtgever hanteert voor dit nieuwbouwproject de BREEAM-NL richtlijn, een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. We zijn actief in de weer om bij te dragen aan de nieuwbouw certificering ambitieniveau “VERY GOOD”.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van rioleringen/IT riool;
  • het aanbrengen van een wadi;
  • het aanbrengen van een lavapakket;
  • het aanbrengen van funderingsmaterialen;
  • het aanbrengen van bestratingsmaterialen;
  • grondbewerking voor groenvoorziening.

In het kader van BREEAM-NL hebben we een rioleringssysteem toegepast in combinatie met waterberging waardoor het (regen)water geleidelijk zakt naar het grondwater. Vanuit daar vindt het water zijn weg naar bronnen, beken en rivieren. Een bijkomend voordeel van waterberging is dat het opgevangen water bij droge periodes kan worden benut. Op deze manier dragen wij bij aan de duurzaamheid van dit project.