Veiligheid

Veiligheid staat op één!

Veel van onze werkzaamheden worden uitgevoerd op risicovolle locaties. Daarom heeft het veiligheidsbeleid van Reyrink Groep als doelstelling; het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en alle andere betrokken partijen. Om zo veilig mogelijk te werken zijn we continu bezig met het implementeren van verbeteringen om werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te voeren. Input voor verbeteringen komen onder andere voort uit werkplekinspecties, toolboxmeeting en meldingen van gevaarlijke situaties.

Dagelijks wordt er op onze projectlocaties gewerkt met materieel. Het is van belang dat het materieel goed onderhouden is en jaarlijks gekeurd wordt. Binnen Reyrink Groep wordt er gewerkt met een ERP systeem waarin deze registraties worden bijgehouden om zo niets over het hoofd te zien.

Binnen Reyrink Groep wordt er bij diverse disciplines gewerkt met gevaarlijke stoffen. Om veilig om te gaan met deze stoffen wordt voorafgaand aan een project inzichtelijk gemaakt met welke gevaarlijke stoffen gewerkt wordt of welke gevaarlijke stoffen vrijkomen tijdens het werk. Van deze gevaarlijke stoffen zijn productbladen aanwezig en de medewerkers worden hierover geïnstrueerd. Al met al is veiligheid is een zeer belangrijk aspect binnen Reyrink Groep.

Kortom we werken veilig of we werken niet!

DUURZAAMHEID IN ALLE ASPECTEN

KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
MENS
PROJECTEN